Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1137

"høring" bør være lovlig verdi for SOSI_modellstatus

Added by Magnus Karge 4 months ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2021-07-07
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Geir Myhr Øien
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Geir.Myhr.Oien@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Ref. melding av Geir Myhr Øien på Teams ifm. FKB-revisjon/NRL-revisjon (07.07.2021):

[10:25] Geir Myhr Øien
Lagt inn "Utkast" som en del av appliksjonsskjema pakke navnet. Diagram feilen får være der frem til ferdigstillelse av modellen, Produktspesifikasjon (modellen) er nå på høring. Det er vel ikke riktig å endre på diagrammene midt i høringsperioden?

Når man eksporterer modellen til AsciiDoc, er det da hedig at overskriften for kap. 5.1. inneholder utkast (=== NRL_rapportering-20210618Utkast)?
Til neste revisjon av regler for UML-modellering er et innspill å legge inn "høring" som en lovlig verdi for SOSI_modellstatus.

Also available in: Atom PDF