Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1136

[/krav/visualisering] i Regler for UML-modellering 5.0/5.1 er for streng

Added by Magnus Karge 6 months ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2021-04-30
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

kravet innebærer at også kodelister (som kan ha mye innhold og som det kan finnes mange av i en modell) skal vises i et hoved- eller oversiktsdiagram. dette er ikke nødvendigvis hensiktsmessig.

forslag: utvidet kravteksten slik at kodelister det ikke er feil dersom kodelister og enumerations plasseres i et diagram med navnet "Kodelister <valgfritt tillegg>"

Also available in: Atom PDF