Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1135

enhetlig bruk av termer i hele dokumentet

Added by Magnus Karge 11 months ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-11-12
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Description

Det er viktig at bruk av termer gjennom hele dokumentet er konsistent ellers kan det bli forvirring når ulike termer brukes for noe som har identisk definisjon. Termene kan være korrekte, men innenfor ett dokument bør ikke flere termer med samme definisjon brukes.

Det mest konkrete eksempel i SOSI Regler for UML-modellering 5.1 er kode/kodenavn/kodeverdi.

Kap. 12.2.1 definerer dette på følgende måte: "En kode er et element i en kodeliste og kan bestå av et navn (kodens navn), en definisjon, opsjonelt en initialverdi (benyttes som utvekslingsalias), tagged values og restriksjoner."
"Kodeverdi" er ikke nevnt i denne sammenhengen, men blandes gjerne med "kodenavn" eller initialverdi/utvekslingsalias, avhengig av hvem du spør. Samtidig er kodeverdi brukt andre steder i teksten og i eksempelfigurer i standarden i betydning "kodenavn".

Forslag: Endre alle steder der "kodeverdi" er brukt til den termen som passer med definisjonen i kap 12.2.1.

Also available in: Atom PDF