Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1134

kreve dokumentasjon av brukstilfeller og fjerne godkjenningsprosess fra standarden

Added by Magnus Karge 11 months ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-11-11
Due date:
Standard:
SOSI standard Produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning
Kontaktperson:
Kent Jonsrud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
kent.jonsrud@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Det bør vurderes å gjøre dokumentasjon av brukstilfeller påkrevd. ISO 19131:2020 Ed. 2 inneholder elementer rundt doumentasjon av brukstilfeller. Den har også en anbefaling om at brukstilfeller bør dokumenteres.

I en ny versjon av SOSI - Produktspesifikasjoner, krav og godkjenning, bør anbefaling i ISO-standarden gjøres om til et krav.

Utsagn om godkjenningsprosessen bør vurderes fjernet fra standarden og heller inngå i andre rammeverk (teknologisk rammeverk, DOK e.l.).

Also available in: Atom PDF