Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1132

innspill til endring av punkt 6.4 i Satellittbasert posisjonsbestemmelse

Added by Magnus Karge about 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2020-09-28
Due date:
Standard:
Satellittbasert posisjonsbestemmelse
Kontaktperson:
Espen Brandshaug
Bedrift, etat, virksomhet:
NITO sin faggruppe for Geomatikk
E-mail kontaktperson:
espen.brandshaug@moss.kommune.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
andre geomatikkstandarder
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Se vedlagt forslag fra Moss kommune v/Espen Brandshaug.

History

#1 Updated by Magnus Karge about 1 year ago

  • Bedrift, etat, virksomhet changed from Moss kommune to NITO sin faggruppe for Geomatikk

Gjør oppmerksom på at Espen Brandshaug sendte forslaget i forbindelse med sin rolle i NITO sin faggruppe for Geomatikk.

Also available in: Atom PDF