Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1131

uklar definisjon for akser x, y, z

Added by Magnus Karge about 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2020-09-22
Due date:
Standard:
Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag
Kontaktperson:
Ivar Aanerud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Ivar.Aanerod@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
andre geomatikkstandarder
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

xyz i standarden forstås som øst, nord, høyde, men det kommer ikke tydelig fram i en egen definisjon. Dette bør tas med i en revisjon av standarden.

Se også vedlagt spørsmål fra Christer Sundt Markgren i Halden kommune og svar fra Ivar Aanerud i Kartverket.

Also available in: Atom PDF