Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1130

feil navn i standarden

Added by Magnus Karge about 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2020-09-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Reindrift
Kontaktperson:
Anne Kristine Eira Utsi
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Anne.Kristine.Eira.Utsi@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

I standarden Reindrift 4.1 er det brukt navnet "Tromsa" (i kodeliste ReinbeiteområdeID). Det er vedtatt at det skal brukes Romsa (Romssa i genitiv) noe som må tilpasses i en ny versjon. Se også vedlagt melding fra Anne Kristine Eira Utsi i Kartverket.

KV_NordlandAnneKristineEiraUtsi.msg (74 KB) KV_NordlandAnneKristineEiraUtsi.msg Magnus Karge, 2020-09-15 16:11
reindrift_v41200911.pd.pdf (1.11 MB) reindrift_v41200911.pd.pdf Magnus Karge, 2020-09-16 11:51

History

#1 Updated by Magnus Karge about 1 year ago

Har lastet opp standarddokumentet med kommentarer fra Anne Kristine Eira Utsi. Kommentarene gjelder navnene som avviker fra dagens offisielt godkjente skrivemåte.

Also available in: Atom PDF