Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1129

feil i SOSI-formatprofil

Added by Magnus Karge about 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-09-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Dette gjelder kap. 13 i standarden SOSI - Regler for UML-modellering 5.1. Spesielt gjelder dette figur 13.1 og 13.2
Under arbeid med å implementere en SOSI-UML-profil i EA ble det oppdaget noen feil/forbedringsbehov:
  1. SOSI_lengde er nevnt flere steder og det har type int, bør vurderes endret til string/char dersom "*" er tillatt
  2. description på ApplicationSchema er angitt med multiplisitet 0..1, dette er feil og bør endres til 0..* slik det er på FeatureType og PropertyType, bør sjekkes om det er feil i denne standarden eller i 19109

Also available in: Atom PDF