Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1128

Regler for UML-modellering, mer enn en stereotype

Added by Tore Johnsen about 1 year ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-08-27
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Vi burde legge til noe som sier at man bare skal bruke én av de lovlige stereotypene.

Uansett hvor lite mening det gir å sette codelist og featuretype på en klasse, så er det lov og mulig, og mange av testene i sosi model validation vil da ikke trigge.

Also available in: Atom PDF