Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1127

eksterne avhengigheter på produktspesifikasjonsnivå

Added by Magnus Karge about 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-08-19
Due date:
Standard:
SOSI standard Retningslinjer for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Description

Standarden bør tillate muligheten til modellering med eksterne avhengigheter på alle nivåer (del 1, del 2, del 3). I versjon 5.1 står det i /krav/pakkeavhengighet/produktspesifikasjoner at det ikke er tillatt med eksterne avhengigheter for produktspesifikasjoner.

Dette er spesielt til hinder der man ønsker å benytte seg av tredjeparts modellelementer og deres offisielle GML-skjemaer utenfor SOSI-delene som feks. INSPIRE eller OGC. Utover det er det også et hinder for et arkitekturvalg der en produktfamilie med flere produktspesifikasjoner samt tilhørende UML- og GML-applikasjonsskjema baserer seg på et overordnet fellesprodukt (dvs. dets UML- og GML-applikasjonsskjema) med strenge koblinger. Feks. arv (UML) og import-mekanisme (GML) istedenfor realisering (UML) og ingen kobling til andre GML-skjemaer på enkodingnivå. Sistnevnte scenario kan tenkes i forbindelse med FKB eller Plan.

Bortsett fra dette er dagens standard inkonsistent/selvmotsigende. Siden innhold i kap. 11.9 og tilhørende krav (der det bl.a. beskrives subtyping fra INSPIRE-elementer som lovlig modelleringsmåte) virker til å være i strid med /krav/pakkeavhengighet/produktspesifikasjoner (der eksterne avhengigheter er forbudt, samtidig som disse potensielt kan introduseres ved hjelp av subtyping).

Mulige løsningsforslag:
  1. tilpasse /krav/INSPIRE_Tilnærming og teksten i 11.9 slik at enten bruk av subtyping ikke tillates eller at det kun tillates ifm. SOSI-fagområdestandarder
  2. tilpasse /krav/pakkeavhengighet/produktspesifikasjoner og teksten ellers i standarden på en måte som tillater bruk av eksterne avhengigheter (assosiasjoner, pakkeavhengigheter, generalisering) på tvers av applikasjonsskjemaer. Også for produktspesifikasjoner!

Bakgrunnen til /krav/pakkeavhengighet/produktspesifikasjoner og fordelen som ligger i det er at man som produkteier får full kontroll på modellinnholdet siden ingen avhengigheter er tillatt. Utover det fantes det også tekniske utfordringer siden noen valideringsverktøy ikke tolker import-mekanismen i GML-skjemafiler på en riktig måte.

Viser også til vedlagt melding der problemstillingen beskrives inkl. svar fra Morten.

Also available in: Atom PDF