Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1126

uklart navn på krav /krav/pakkeavhengighet/produktspesifikasjoner

Added by Magnus Karge over 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-07-17
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Krav "/krav/pakkeavhengighet/produktspesifikasjoner" burde hete "krav/produktspesifikasjoner/eksterneAvhengigheter". Innholdet i kravteksten er bra og trenger ingen endring.

Dette bør harmoniseres med SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning 5.0 slik at denne bør ha minimalt om UML-modellering, men en sterk kobling (normativ referanse) til SOSI Regler for UML-modellering.

Also available in: Atom PDF