Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1125

feil referanse til ISO 19135

Added by Magnus Karge over 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Start date:
2020-07-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Retningslinjer for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

I versjon 5.1 av SOSI Regler for UML-modellering finnes det en normativ referanse til "NS-EN ISO 19135-1: 20xx".

Antar at denne ble med da 19135-1 var under revisjon og publikasjonsåret ikke var bestemt.

Finner i dag kun ISO 19135-1:2015 som offisiell tilgjengelig versjon og referansen bør endres på tilsvarende måte.

Også linken ser ut til å være feil. Det åpnes en tilsynelatende tom produktside på standard.no.

Forslag: Både referansen og linken bør tilpasses gjeldende versjon av 19135-1.

Also available in: Atom PDF