Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1123

bedre forklaring i kravtekst for alle kravene som er tilknyttet GFM

Added by Magnus Karge over 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-07-14
Due date:
Standard:
SOSI standard Retningslinjer for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

I kap. 11.4.2 har vi flere krav som er overført fra 19109. Eksempler på det er /req/uml/operation, /req/general/operation, /req/uml/role, /req/general/association-role mf.

Disse bør tilpasses følgende mønster:
1. Oversettelse fra 19109-kravtekst uten å avvike fra semantikken i originalen.
2. Tilføye en forklaring på hva det å være en instans av en metaklasse i GFM medfører.

Eksempel /req/general/operation:
Tekst nå: Operasjoner skal modelleres som instanser av metaklassen Operasjon i henhold til Figur 11.2 (GFM).
Forbedret tekst: Operasjoner skal modelleres som instanser av metaklassen Operasjon i henhold til Figur 11.2 (GFM). Dette betyr at den skal ha både navn, definisjon og signatur.

/req/uml/association trenger utover det som er nevnt innledningsvis en bedre oversettelse samt rettelse av skrivefeil "Vanlig". Her er det større avvik fra originalkravet i 19109.

Also available in: Atom PDF