Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1122

for streng formulering av req/spatial/object

Added by Magnus Karge over 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-07-14
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Kravtekst i req/spatial/object (versjon 5.1 egler for UML-modellering) viser stor avvik fra originalen i ISO samtidig kan den tolkes for streng. Slik at for eksempel geometri- og/eller topologiegebskap er påkrevd for alle objekttyper. Det er ikke ment her.

Forbedringsforslag: Vi bør forholde oss til originalkravet fra ISO 19109.

Also available in: Atom PDF