Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1121

presisering av SOSI-UML-profil

Added by Magnus Karge over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-07-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Profilen definerer i versjon 5.1 en tagged value SOSI_spesifikasjonstype for applikasjonsskjemaer (figur 13.1). Denne er definert som fritekst (String) med multiplisitet 0..1.

1. Type String bør erstattes av enumeration med SOSI Produktspesifikasjon, SOSI Fagområdestandard eller tilsvarende/flere forhåndsdefinerte verdier.
2. Det bør vurderes å gjøre taggen påkrevd (multiplisitet 1).

Dette vil bidra til bedre maskinlesbarhet og automatiserte testmuligheter.

History

#1 Updated by Magnus Karge over 1 year ago

SOSI Basisstandard kan være en tredje kandidat til enumeration.

Ev. revurdere navn til taggen: Abstraksjonsnivå/implementasjonsnivå, modelltype

NB: Skrivefeil i eksempelet burde endres ASAP i en 5.1.1 versjon (prodspesifikasjon --> produktspesifikasjon)

Also available in: Atom PDF