Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1120

avledede egenskaper i UML-modeller

Added by Magnus Karge over 1 year ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-06-30
Due date:
Standard:
SOSI standard Retningslinjer for UML-modellering
Kontaktperson:
Kent Jonsrud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
kent.jonsrud@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Viser til kap. 10.1.2. i standarden der avledede egenskaper er nevnt. Her er det behov for mer utdypende informasjon bla. at det bør nevnes i definisjonen hvilke andre objekttyper og egenskaper egenskapet dette gjelder er avledet fra.

Also available in: Atom PDF