Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1119

underspesifisert modellering av basistyper

Added by Magnus Karge over 1 year ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2020-05-18
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

krav/22 i Regler for UML-modellering 5.1 beskriver basistyper som skal benyttes.

Det som ikke er spesifisert, er hordan disse skal modelleres. I og med at det finnes en pakke Datatyper_19103CSLv4.0 i modellregisteret, er det mange som benytter basistypene derfra via link fra attributtypet til klassen under den nevnte pakka.

Forslag: Basistypene modelleres uten kobling til klasser i originalpakka (ISO 19103 Edition 1) eller kopier av den (feks. Datatyper_19103CSLv4.0).

Also available in: Atom PDF