Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1117

behov for å kunne angi referanser i en produktspesifikasjon

Added by Magnus Karge almost 2 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2020-01-08
Due date:
Standard:
SOSI standard Produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

En produktspesifikasjon bør ha to typer referanser.
1. Referanse til standarden som legges til grunn for utforming av produktspesifikasjonsdokument (feks. SOSI Generell del SOSI produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning 5.0)
2. Referanse til standarder som legges til grunn for utforming av produktinnholdet (avhenigheter/realiseringer på modellnivå) (feks. SOSI fagområdestandard Stedsnavn 4.5)

Begge mangler i dagens standard (også i den nye ISO-versjonen (?)).

Also available in: Atom PDF