Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1116

SOSI_Modellstatus i SOSI-modellregister

Added by Magnus Karge over 2 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2019-04-16
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Gjelder krav/SOSI_modellregister/applikasjonsskjema/status.

Det må spesifiseres hvilke applikasjonsskjemapakker som er berørt (SOSI del 1, 2, 3, NVDB??) eller hvilke som ikke kan oppfylle kravet (INSPIRE, ISO).

Also available in: Atom PDF