Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1115

revurder alle setninger med "skal"

Added by Magnus Karge over 2 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2019-04-16
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Description

Noen steder er skal brukt som i en kravboks. Dette bør unngås i 5.1-versjonen samtidig at det bør vurderes å formatere disse som krav i versjon 6.0.

Also available in: Atom PDF