Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1111

Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Samferdsel generell

Added by Tore Johnsen about 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-08-10
Due date:
Standard:
SOSI standard Samferdsel generell
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«featureType» Barmarksløype
Ny egenskap i «ApplicationSchema» MotorFerdsel_20170601:
"løypestatus" med tilhørende kodeliste "Løypestatus"
Endret egenskapen "følger" til "ruteFølger"

«featureType» Snøscooterløype
Nye egenskaper i «ApplicationSchema» MotorFerdsel_20170601:
"tematiskID" (CharacterString)
"løypestatus" med tilhørende kodeliste "Løypestatus"
"forskrift" (CharacterString)
"stengesklokka" (CharacterString)
"vedtaksdato" (Date)
"vedtaksmyndighet" (CharacterString)
"åpnesklokka" (CharacterString)
"fartsgrense" (Integer)
"rasteAvstand" (Integer)
"rastingTillatt" (CharacterString)
"løypebredde" (Integer)
"midlertidigStengt" (Boolean)
"midlertidigStengtÅrsak" (CharacterString)
"følger" endret til "ruteFølger"

«codeList» SnøscooterløypeType
Nye koder i «ApplicationSchema» MotorFerdsel_20170601:
"Dispensasjonstrase"
"SnøscooterløypeFylkesmann"
"SnøscooterløypeKommune"

Also available in: Atom PDF