Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1108

Ny egenskap og ny kode tilknyttet fagområdet Lufthavn

Added by Tore Johnsen about 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-07-31
Due date:
Standard:
SOSI standard Lufthavn
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«featureType» Lufthavnport
Ny egenskap "portnummerbokstav" (CharacterString) i «ApplicationSchema» Lufthavn primærdata-4.5

«CodeList» IATAKode
Ny kode "Ukjent" i Nxx Kartdata

Also available in: Atom PDF