Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1106

Nye egenskaper tilknyttet fagområdet Landskap

Added by Tore Johnsen about 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-07-25
Due date:
Standard:
SOSI standard Landskap
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Landskap 4.5

«featureType» KultLandOmr
Nye egenskaper i «ApplicationSchema» VerdifulleKulturlandskap_20141201:
"biologiskMangfoldInteresse" med tilhørende kodeliste "BiologiskMangfoldInteresse"
"verdiklassifisering" med tilhørende kodeliste "KulturlandskapVerdiklassifisering"
"utvalgtKulturlandskapIJordbruket" (Boolean)
"tiltaksplan" (Boolean)

Also available in: Atom PDF