Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1103

Mindre avvik i fagområdestandarden for Gravplass

Added by Tore Johnsen about 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2018-07-23
Due date:
Standard:
SOSI standard Gravplasser
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
andre geomatikkstandarder
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«featureType» Gravplass
Egenskapen "gravplassStatus" har endret navn til "gravplassStatusType" i produktspesifikasjonen «ApplicationSchema» Gravplass_4.6
Vurder ved neste revisjon om denne endringen skal inn i fagområdestandarden

«codeList» Gravstørrelse
2 blanke mellomrom etter koden "kistegravGammelForm". Rettes i neste revisjon.

Also available in: Atom PDF