Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1099

Ny kode tilknyttet fagområdet Vegsituasjon

Added by Tore Johnsen over 3 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2018-06-06
Due date:
Standard:
SOSI standard Vegsituasjon
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«codeList» Vegsperringtype
ny kode i «ApplicationSchema» VBASE 4.03:
"Bom med automatisk åpner"

Also available in: Atom PDF