Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1098

Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Vegnett

Added by Tore Johnsen over 3 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2018-06-06
Due date:
Standard:
SOSI standard Vegnett
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

«featureType» VegSenterlinje
ny egenskap i kartdata spesifikasjonene:
"motorvegtype", med tilhørende kodeliste.

«codeList» Trafikkreguleringer
nye koder i «ApplicationSchema» VBASE 4.03:
"Forbudt for syklende"
"Gjennomkjøring forbudt"
"Sykling mot kjøreretningen tillatt"

«codeList» Vegkategori
nye koder i «applicationSchema» FKB-TraktorvegSti 4.5 og «applicationSchema» N2000 Kartdata:
h.h.v.:
"Skogsveg"
"Skogsbilveg"

History

#1 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Assignee changed from I6 med flere fra tidligere STU to Kent Jonsrud

kan bli løst gjennom revisjon av FKB-traktorvegSti som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF