Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1096

Ny egenskap og nye/endrede koder i fagområdet Arealressurs

Added by Tore Johnsen over 3 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2018-05-16
Due date:
Standard:
SOSI standard Arealressurs
Kontaktperson:
Tore Johnsen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Vurdering tas i fagmiljøet ved neste revisjon av fagområdestandarden.

«featureType» ArealressursFlate
Ny egenskap definert i «ApplicationSchema»Produktspesifikasjon AR50_20150415 /20161212
jordbruk :ArealressursJordbruk [1..1] (peker til en kodeliste)

«codeList» ArealressursArealtype
Koden "Åpen fastmark" har endret navn til "Snaumark" i AR50.

«codeList» ArealressursGrunnforhold
Ny kode definert i FKB AR5 4.5/4.6, kodenavnet er "Konstruert".

History

#1 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Status changed from I prosess to Tilbakemelding

Also available in: Atom PDF