Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1094

feil ordvalg

Added by Magnus Karge over 3 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2018-05-03
Due date:
Standard:
SOSI standard Retningslinjer for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

I /req/computationalviewpoint/behaviour brukes ordet "anbefales". Siden det dreier seg om et krav (req) bør "anbefales brukt" endres til "skal brukes".

Also available in: Atom PDF