Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1092

Feil i kap. 13.5

Added by Magnus Karge over 3 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2018-04-03
Due date:
Standard:
SOSI standard Produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Under 13.5 Tema for produktspesifikasjonen finnes det to kapitler 13.5.1 og 13.5.2 der 13.5.2 er påkrevd mens 13.5.1 er opsjonelt. I første kapitlet refereres det til andre kapitlet som "supplerende". Det er vel heller slik at den første er supplerende.

13.5.1 bør være fritekst hovedtema, gjerne inspirert av DOK hovedkategorier eller nasjonal temainndeling: https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/nasjonal-temainndeling

Eksempel i 13.5.1 er uheldig siden "Biologisk mangfold" også er en av kodene i kodelista som er referert i 13.5.2.

Also available in: Atom PDF