Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1086

konflikt mellom kodeliste kommunenummer og objekttype kommune (tilsvarende for fylker)

Added by Magnus Karge almost 4 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2017-11-22
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
Arvid Lillethun
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Arvid.Lillethun@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Det ble nevnt av Arvid at innhold og definisjon av kommunekodelista ikke er i samsvar med definisjonen av objekttype kommune der kodelista brukes primærtert. Se vedlagt melding fra Arvid nedenfor og fullstendig melding med skjermdumper i vedlegget:

Fra: Arvid Lillethun
Sendt: 22. november 2017 12:21
Til: Carina Tolpinrud Jøntvedt <>
Kopi: Magnus Karge <>; Lars Inge Arnevik <>
Emne: kodeliste kommune og kodeliste fylke

Hei,

Det blir feil når de kodelistene som publiseres som kommunenummerlister og fylkesnummer lister inneholder elementer som ikke er kommuner og fylker. Det som SSB publiserer er statistiske inndelinger som de kaller kommunelister men som i realiteten er
«SSBs statistiske inndeling på kommunenivå, inkl havområder, Svalbard og Jan Mayen»
«SSBs statistiske inndeling på fylkesnivå, inkl havområder, Svalbard og Jan Mayen»

Navnet på kodelisten bør endres. Alternativt bør det være to ulike kodelister som til sammen kan brukes som felles kodeliste i visse systemer.
Jeg ber om at dette tas opp med SSB, og at praktiseringen knyttet til dette i Kartverket forholder seg til offisielle kommuner og offisielle fylker, ikke statistiske enheter fra SSB. Vi kan gjerne ha SSBs inndelinger inn i objektkatalogen under statistiske og administrative inndelinger, men bland dem ikke med offisielle kommune og fylkesinndelinger.

Hilsen Arvid

kodelisterVsObjekttyper.pdf (277 KB) kodelisterVsObjekttyper.pdf Magnus Karge, 2017-11-22 13:34

Also available in: Atom PDF