Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1083

feil i kravtekst - krav/19

Added by Magnus Karge over 4 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2017-02-21
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

opprinnelig tekst: Alle klasser og assosiasjoner skal ha en definisjon som beskriver mening og forståelse.

forslag til ny tekst: Alle klasser skal ha en definisjon som beskriver mening og forståelse.

Ref. tekst i 19109 requirement 19. Vi legger UML-definisjon av classifier til grunn som ikke inneholder assosiasjoner.

Also available in: Atom PDF