Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1082

feil i kravtekst - req/uml/structure

Added by Magnus Karge over 4 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2017-02-21
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

avvik mellom originaltekst og norsk versjon

tekst i versjon 5.0: Applikasjonens datastruktur skal modelleres i applikasjonsskjemaet. Alle klasser i et applikasjonsskjema for datautveksling skal enten være instansierbare, eller være merket som abstrakte. Ingen klasser i applikasjonsskjemaet skal ha stereotype «interface».

forbedret variant: Applikasjonens datastruktur skal modelleres i applikasjonsskjemaet. Alle klasser i et applikasjonsskjema for datautveksling skal enten være instansierbare, eller dersom merket som abstrakte skal de ha instansierbare subtyper. Ingen klasser i applikasjonsskjemaet skal ha stereotype «interface».

Also available in: Atom PDF