Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1080

feil eksempel i 12.1.1 og uklarhet ang. bruk av "utkast" som del av pakkenavn

Added by Magnus Karge almost 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2017-01-10
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

1. reglene sir at dersom dato er brukt som "versjonsnummer" skal datoen være utformet slik: <åååå><mm><dd>, men eksempelet i figur 12.1 der dato er brukt er feil

Forslag: erdstatte eksempel med korrekt bruk av dato

2. Krav/versjonsnummer sir at pakke med stereotype applicationSchema skal ha versjonsnummer som siste element mens krav/utkast sir at modeller under arbeid skal ha utkast som midlertidig tillegg i pakkenavnet som betyr at tesksten "utkast" kommer etter versjonsnummeret.

Forslag: Forhold mellom bruken av utkast og/eller versjonsnummer som siste del av pakkenavnet må tydeliggjøres

Also available in: Atom PDF