Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1079

feil i kravtekst - applikasjonsskjemapakkenavn vs. SOSI_kortnavn

Added by Magnus Karge almost 5 years ago. Updated almost 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-11-21
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Gjelder /krav/SOSI-modellregister/applikasjonsskjema/navneregler:

Det skrives at "Filnavn uten suffiks og tagged value SOSI_kortnavn skal begge være identiske med pakkenavnet."

I praksis har nok kortnavnet ingen versjonsnummer, mens pakkenavnet er definert som navn pluss versjonsnummer (se /krav/SOSI-modellregister/ applikasjonsskjema/ pakkenavn/vedtatt og /krav/SOSI-modellregister/ applikasjonsskjema/versjonsnummer)

Forslag: Bør endres til "Filnavn uten suffiks skal være identisk med pakkenavnet. Tagged value SOSI_kortnavn skal være identisk med pakkenavnet uten versjonsnummer."

I tillegg bør det legges til to eksempler (1x fagområde og 1x produktspesifikasjon) som viser hvordan de tre nevnte navnene (pakkenavn, kortnavn, filnavn) bør se ut.

History

#1 Updated by Magnus Karge almost 5 years ago

etter samtale med Kent ble vi enige om at definisjonen for SOSI_kortnavn bør inkludere versjonsnummer i slutten og i så fall er kortnavnet identisk med pakkenavnet (inkludert versjonsnummer)

Also available in: Atom PDF