Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1078

Innspill til SOSI - FDVU-dokumentasjon

Added by Magnus Karge almost 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-11-21
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Inger Hokstad
Bedrift, etat, virksomhet:
BA-nettverk
E-mail kontaktperson:
ihokstad@ihokstad.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Description

Registrerer her kommentar fra Inger Hokstad fra siste møte i SOSI Landskapsarkitekturprosjektet 21.10.2016 (se også sak 1077: http://sosi.geonorge.no/meldingsregister/issues/1077):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egentlig gjelder FDVU mer enn Landskapsarkitektur, siden nå SOSI også er blitt BIM..... , og bør egentlig modelleres på mer generelt nivå.

Bør derfor registreres som innspill både til Landskapsarkitektur og til SOSI generell del.

Derfor kopi til Morten og Gerd. Regner med Gerd/Morten registrere som innspill til SOSI del 1.

Inger
90175571

21. okt. 2016 kl. 10:05 skrev Steen Sunesen <>:

Hei Magnus,
Under FDVU-dokumentasjon anbefales det å ha mulighet for å knytte en rekke "eksterne" dokumenter til objekter.
Fra NS 3456 FDVU kan nevnes:
Informasjonstype
• Kravoppnåelse (KO)
• Attester, sertifikater, godkjenninger, samsvarserklæringer
• Systembeskrivelse for tekniske anlegg
• Funksjonsbeskrivelse
• Anvisninger om drift, bruk og renhold
• Anvisninger om vedlikehold
• Produktdokumentasjon
• Bruksanvisning
• Protokoller
• Lister
• Tegninger
• Bilder
• Garantier, Kontrakter
Hvordan det gjøres best skal jeg ikke uttale meg om. Det kan gjøres enten som en generell mekanisme for å knytte alle typer dokumenter til objekter (som i IFC), som en generell informasjonsstreng som kan hedde noe som "FDVU-dokumenter" for å eller at det opprettes spesifikke informasjonsstrenge for alle relevante dokumenttyper.

Vennlig hilsen – Kind Regards

Steen Sunesen
Arkitekt M.Arch./Senior Prosjektleder
Architect M.Arch./Senior Project Manager

LINK arkitektur AS
Elveveien 81, 1366 Oslo, Norge

Also available in: Atom PDF