Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1075

Blomst vs. Blomsterbeplantning og hva skal den være subtype av

Added by Magnus Karge almost 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-10-28
Due date:
Standard:
SOSI standard Landskapsarkitektur
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

featureType Blomsterbeplantning har fått utvidet definisjonen med noe fra Blomsterbeplantning i NVDB. Den er nå subtype av featureType Plante som står for enkeltindivider, begrepet blomsterbeplantning oppfatter jeg som en samling av flere individer. Hvis det er riktig bør denne objekttypen være subtype av BeplantetOmråde. Eller kan det passe å kalle den for Blomst som ville passe som subtype under Plante.

Dette dukket opp under gjennomgang av høringskommentarer for versjon 5.0 men prosjektgruppa besluttet at det må tas under arbeid med en senere versjon.

Also available in: Atom PDF