Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1074

overlapp av krav i standarden

Added by Magnus Karge almost 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-10-27
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Dette gjelder spesielt kap. 10 og 11.

Resultatet av modelvalidering ved hjelp av scriptet vil gi oss flere feilmeldinger ifm. ulike krav for samme feil i modellen.
Under revisjon av standarden bør en sammenslåing av aktuelle krav vurderes.
Eksempel: krav/flerspråklighet/pakke og /krav/taggedValueSpråk

Also available in: Atom PDF