Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1066

Jaktvald i administrative enheter?

Added by Nils Egil Søvde over 5 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-06-27
Due date:
Standard:
SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger
Kontaktperson:
I6
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
nils
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Standardiseringssekretariatet har fått spørsmål om jaktvald. Det ser ikke ut som om jaktvald finnes i modellregisteret. Jaktvald er kanskje en administrativ enhet?

Also available in: Atom PDF