Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1065

SOSI-modellstatusverdier (utvidelse og life cycle diagram)

Added by Magnus Karge over 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-06-02
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Tabell 12.1 Definisjoner av SOSI-modellstatusverdier og mapping til tilsvarende koder i ISO 19135-1 bør utvides med en kode "godkjent". Gjeldende definisjon av "gyldig" gir ikke mulighet for prodspek-eiere å publisere modellene som selvgodkjente uten at en kontrollinstans er involvert. I tillegg er det ønskelig å kunne skille mellom offisiell godkjente (der en tredje part står for godkjenningen) og selvgodkjente applikasjonsskjemaer men det er ikke mulig med dagens statuskoder.

  • SOSI-godkjent (brukes i dag kun i registeret for prodspek i geonorge): godkjent etter standarden for SOSI produktspesifikasjoner (skal ikke brukes i modellregisteret)
  • godkjent: neste trinn etter "foreslått"-status
Bør også legge til et life cycle diagram som viser mulige overganger mellom ulike statuser:
  • utkast --> foreslått --> godkjent
  • utkast --> gyldig (uten godkjenning)
  • utkast --> selvgodkjent?

Also available in: Atom PDF