Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1063

SOSI - regler for UML modellering versjon 5.0

Added by Morten Borrebæk over 5 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2016-05-25
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Morten Borrebæk
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
morten.borrebaek@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Figur C.3 bruker komposisjon mellom datatyper. Dette er ikke tillatt og må endres.

Also available in: Atom PDF