Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1061

samlede endringsbehov SOSI regler for UML-modellering 5.0

Added by Magnus Karge over 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-04-07
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Description

  • gjelder Anbefaling: BrukstilfelleGrafisk: use-case diagrammer bør få et navn etter et mønster, dette bør inn under kap. 11.8; det bør bedre beskirves hvorfor man skal lage dokumentasjon av overordnete brukerkrav og når i prosessen de blir brukt (inn under kap. 8)
  • gjelder /req/enterpriseviewpoint/ servicename; /req/enterpriseviewpoint/ servicetypes; /req/enterpriseviewpoint/ purpose++: isolert sett er kravene vanskelig å tolke, vi trenger regler for hvordan kravene skal skrives: hvis det er "skal" i en setning, hører setningen hjemme i en kravboks
  • gjelder /krav/flerspråklighet/element: bør formuleres strenger som et faktisk krav - mye "kan" her (feks.: Dersom det er behov for flerspråklighet av modellelementer skal...)
  • gjelder /rec/uml/property-name: Urimelig strengt krav? Det burde holde med unike egenskapsnavn innenfor klassen de hører til.
  • gjelder /req/uml/attributeOfAttribute: Det må være feil formulering her: Bruk denne klassen som datatype til den originale datatypen, eller slett den originale egenskapen og opprett en assosiasjon til den nye klassen med egenskapsnavnet som rollenavn. --> Bruk denne klassen som datatype til den originale egenskapen, eller slett den originale egenskapen og opprett en assosiasjon til den nye klassen med egenskapsnavnet som rollenavn.
  • gjelder /krav/GMLtopologi: ser ingen grunn hvorfor kravet skal hete GMLtopologi --> /krav/topologi
  • gjelder /req/temporal/schema: skrivefeil? trenger omformulering
  • gjelder /anbefaling/kvalitet: formuleringen er ganske lik den i krav/kvalitet/egenskap --> fjern anbefaling eller omformuler teksten slik at det er lettere å skille mellom de to tekstene
  • gjelder Tabell 11.26 Abstrakte topologityper: bør inneholde TP_Complex istedenfor GM_Complex
  • gjelder krav/definisjoner: kravet kan leses som om den bør brukes på modellelementnivå, mens profilene i kap. 13 bare tillater catalogue-entry på applicationSchema-pakke-nivå. Det samme gjelder ISO 19109 (2015). Forslag: (1) Hvis modellelementet er hentet fra en eksisterende objektkatalog skal denne refereres til i en tagged value med navn "catalogue-entry" på applicationSchema-pakka. (2.1)Hvis modellelementet er hentet fra en eksisterende objektkatalog skal denne refereres til i en tagged value med navn "catalogue-entry" på selve modellelementet. (2.2)I tillegg må profilene tilpasses slik at tagged value "catalogue-entry" er lov for alle modellelementer.

Also available in: Atom PDF