Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1059

avvik tekst vs. UML-modell

Added by Magnus Karge over 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-02-16
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

I teksten i standarden er constraints beskrevet som restriksjoner, men i Figur 11.2 "SOSI profil av GFM" heter egenskapen til Identifikasjonstype beskrankning. Bør endres til restriksjon.

Also available in: Atom PDF