Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1055

Bruk av .DEF i sosi-fil

Added by Berit Nordtug almost 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-01-08
Due date:
Standard:
Standardiseringsringen i Kartverket
Kontaktperson:
Berit Nordtug
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
norber@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Enkelte programleverandører benytter fortsatt konstruksjonen .DEF i sosifila for å gi definisjon til egenskaper som er nye.
I SOSI-kontroll er definisjonene nå lagt inn i en egen fil, d-fila. FYSAK har vel heller aldri lest definisjonene som er lagt inn mellom filhode og annen informasjon i fila?
Firma bruker denne konstruksjonen fortsatt fordi standarden har åpning for det. E-post fra Geodata ang. dette 16.11.2015:

"Skreven standard overstyrer praksis, og hvis det er allmenn oppfatning at .DEF-notasjonen ikke skal forekomme i SOSI-filer, forutsetter jeg at dette framkommer av en standardrevisjon.
Dette bes med andre ord løftet i Kartverket. Det er ikke vår rolle som systemleverandør å konsolidere sprik mellom standarder, kontrollprogram og påstander om praksis.

Mvh/regards

Erlend Råheim
Product Manager"

Standarden har fortsatt åpning for at .DEF kan benyttes. Se kapittel 5.6 under del 1, Notasjon, brukerdefinerte elementer.

Hvilken funksjon har denne konstruksjonen i fila når FYSAK likevel ikke leser .DEF i sosifila?

History

#1 Updated by Berit Nordtug almost 6 years ago

  • Subject changed from Bruk av .DEF i sosi-filhode to Bruk av .DEF i sosi-fil

Also available in: Atom PDF