Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1054

Innspill til SOSI ledning

Added by Nils Egil Søvde almost 6 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2015-12-23
Due date:
Standard:
SOSI standard Ledningsnett
Kontaktperson:
Nils
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
nei
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7b
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Forslag fra Avinor:

Jeg har snappet opp noen mangler til i forhold til vår behov. ER det mulig å få med det nå?

El nettverk:
Varmekabel som flate. (Det er urimelig å forlange at entreprenør skal måle inn en varmekabel topp kabel. Det er mer hensiktsmessig å ha dette som en flate).
Er skjøt og muffe med?

Fjernvarme:
Varmekabel med vannbåren varme som flate. Vi har store flater på flyoppstillingsplasser som har dette. Samme argument som på El varmekabel.
Fjernvarme kum er vel med?

Also available in: Atom PDF