Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1049

Kodeliste ReinbeitebrukerID / ReinbeitedistriktID i fagområde for Reindrift

Added by Tore Johnsen over 6 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2015-04-28
Due date:
Standard:
SOSI standard Reindrift
Kontaktperson:
Tore Johnsen / Aud-Kirsti Pedersen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tore.johnsen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Vedlagte kommentarer bør sees nærmere på ved neste revidering av fagområdet Reindrift.
La dette inn i meldingsregisteret så det ikke blir borte.

ReinbeiteID.docx (14.9 KB) ReinbeiteID.docx Tore Johnsen, 2015-04-28 13:43

Also available in: Atom PDF