Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1048

Endringer i fagområdet reindrift (tre tegn i kodelistene ReinbeitebrukerID og ReinbeitedistriktID)

Added by Tore Johnsen over 6 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2015-04-22
Due date:
Standard:
SOSI standard Reindrift
Kontaktperson:
Henrik Forsberg Mathiesen
Bedrift, etat, virksomhet:
Skog og Landskap
E-mail kontaktperson:
hfm@skogoglandskap.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Skog og landskap og Landbruksdirektoratet ber om følgende endringer for fagområdet Reindrift:

7.2.2.3 «codeList» ReinbeitebrukerID

• Vi ber om at engelsk definisjon i Definisjon/Forklaring slettes fra kodelisten
• Vi ber om at SOSI-type endres fra T2 til T3 slik at koden består av 3 tegn – ikke bare 2 som i dag

7.2.2.7 «codeList» ReinbeitedistriktID
• Vi ber om at engelsk definisjon i Definisjon/Forklaring slettes fra kodelisten
• Vi ber om at SOSI-type endres fra T2 til T3 slik at koden består av 3 tegn – ikke bare 2 som i dag

Also available in: Atom PDF