Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1047

EPSG-koder som tilsvarer UTM-sonene i Euref89

Added by Anonymous over 6 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2015-03-26
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle konsepter
Kontaktperson:
Per Christian Bratheim
Bedrift, etat, virksomhet:
KV Geodesi
E-mail kontaktperson:
Per Christian Bratheim <Per.Christian.Bratheim@kartverket.no>
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Fikk et spørsmål fra Multiconsult om følgende tema:
I SOSI del en er det listet opp hvilke EPSG-koder som tilsvarer UTM-sonene i Euref89. Det er brukt kodene 25829-25836. I EPSG-registeret er det spesifisert koordinatrekkefølgen er E,N, altså øst, nord for denne serien. Det finnes også en annen serie med EPSG-koder for ETRS89/Euref89 UTM som spesifiserer koordinatrekkefølge N,E, f.eks. 3044 for UTM sone 32. Det er denne koordinatrekkefølgen som brukes i SOSI, så er det egentlig denne serien som bør brukes i SOSI-standarden ? Eller er vi bundet av bestemmelser i INSPIRE?

Also available in: Atom PDF