Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1043

Feil i innledende kapittel "Omfang"

Added by Magnus Karge almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2015-01-14
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Under "Omfang" står det: "Dette kapitelet omhandler Generell del i SOSI objektkatalog, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog."
Etter at generelle typer ble flyttet fra SOSI del 2 til del 1 er det feil å skrive at dette er en del av SOSI generell objektkatalog (== del 2).

Forslag: Kanskje bedre å skrive at det er et av flere dokumenter under SOSI standard del 1 - generell del.

Also available in: Atom PDF