Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1033

Rutenett i SOSI

Added by Magnus Karge over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2014-05-30
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle konsepter
Kontaktperson:
Henning Hartvedt
Bedrift, etat, virksomhet:
SSB
E-mail kontaktperson:
Henning.Hartvedt@ssb.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

SSB foreslår at man innfører statistiske rutenett som en del av standarden.

Dette kan ses som et konkret tema for fagområdestandarden Administrative og statistiske inndelinger eller som et overordnet tema for SOSI generell del.

Also available in: Atom PDF