Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1032

Forbedringsbehov Armatur - Belysningspunkt

Added by Erling Onstein over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2014-05-27
Due date:
Standard:
SOSI standard Ledningsnett
Kontaktperson:
Geir Myhr Øien
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Geir.Myhr.Oien@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7b
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Videresender mail-korrespondansen under mellom Svein Inge Gausemel i Lillehammer kommune og oss på kartkontoret på Hamar. Mye av innholdet under er urelevant i forhold til standardiseringsarbeidet, men Svein Inge bemerker et par ting som det kanskje kan være et poeng å ta med seg inn i en revisjon av SOSI Ledningsnett.

Tenker da spesielt på dette med forholdet mellom EL_Belysningspunkt og EL_Armatur, og at det er uheldig at det ikke er en kobling mellom disse to objektene. Hvordan dette med kobling mellom trafokrets og armatur fungerer har jeg ikke noe kunnskap om.

Hilsen
Geir

History

#1 Updated by Erling Onstein over 7 years ago

Se ellers epost fra Geir Myhr Øien til Erling Onstein 27.05.2014 kl 09:26

Also available in: Atom PDF